مردم/ انسان شناسی ایران: رویکرد مساله شناختی

سخنران: نعمت الله فاضلی

زمان: یکشنبه 14 مهر 98 ساعت 10الی 12

مکان: خیابان امام خمینی- ابتدای خیابان سی تیر- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- طبقه اول- سالن کنفرانس