معرفی و بررسی کتاب معماری علم در ایران

با حضور:

وحید احمدی

علی پایا

رضا منصوری (مولف)

زمان: دوشنبه 8 مهرماه 98 ساعت 16 الی 18

مکان: خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر، پلاک 1080، طبقه منفی 2، سالن سرای کتاب