معرفی و بررسی کتاب تاریخ مردم شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی

زمان: دوشنبه 25 شهریور 98 ساعت 16 تا 18

نشانی: خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر، پلاک 1080، طبقه منفی 2، سالن سرای کتاب