نقد و بررسی کتاب برساخت اجتماعی تفاوت(جنسیت در کلاس درس دانشگاهی)

زمان: دوشنبه 11 شهریور 98 ساعت 16 تا 18

نشانی: خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر، پلاک 1080، طبقه منفی 2، سالن سرای کتاب