سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

سخنران: دکتر نعمت اله فاضلی

زمان:دوشنبه 25 تیر 97 ساعت 18