همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

تاريخ برگزاري: 22 و 23 مهر 1397

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 96

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات:  31 فروردین 97

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 97

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  31 مرداد 97

✔️محورهای همایش:

    رویکردهای و روشهای تحلیلی در مطالعات دیاسپورا
    سیاست تطبیقی دایاسپورا
    دایاسپورای ایرانی و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
    دایاسپورای ایرانی و ارزش های دینی و ملی
    دایاسپورای ایرانی و امنیت ملی
    سبک های زندگی دایاسپورای ایرانی
    تحلیل جمعیتی و نسلی دایاسپورای ایرانی
    گفتمان ها و بازنمایی های دایاسپورای ایرانی
    فضای مجازی، رسانه های نو ودایاسپورای ایرانی
    زندگی روزمره دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
    تحلیل تاریخی و تطبیقی دایاسپورای ایرانی
    سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دایاسپورای ایرانی
    تجارب ادغام و کنار گذاری دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
    چالش ها و مسایل حقوقی و سیاسی دایاسپورای ایرانی
    تحلیل جنسیتی دایاسپورای ایرانی
    خانواده و خویشاوندی در دایاسپورای ایرانی
    الگوهای ارتباط (تعامل) دایاسپورای ایرانی با کشور
    دایاسپورای علمی و دانشگاهی