سمینار پژوهش مشارکتی و تاب آوری فرهنگی نگاهی به تعامل فرهنگ و محيط در مازندران

سمینارپژوهش مشارکتی و تاب آوری فرهنگی

نگاهی به تعامل فرهنگ و محيط در مازندران

سخنرانان

ﺩﻛﺘﺮ سید قاسم حسنی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران)

تاب آوری فرهنگی و نقش آن در حفظ محیط زیست 

دکتر گیتی خزاعی (پژوهشگر جامعه شناسی محیط زیست)

جامعه تاب آور: جامعه منطبق با تغییر اقلیم

ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺴﺎ ﭘﻮﺭﻟﻚ (دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست)

تاب آوری زیست محیطی در دامگاه­های فریدونکنار

آقای سید بابک موسوی نژاد (کارشناس ارشد توسعه، متخصص تسهیل گری)

مطالعه دامگاه­های فروندونکنار از منظر سرمایه اجتماعی

ﺧﺎﻧﻢ سابرینا شیاری (فعال طبیعت گردی)

بوم گردی برای تقویت سرمایه­های طبیعی و اجتماعی

آقای سید رحمت احمدی (دامگاه­دار و مدیرعامل شرکت برگ سبز)

معرفی دانش بومی دامگاه­داری

زمان: سه شنبه، 25 آبان ماه 1395، ساعت 13 الی 16  

مکان: تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن انجمن­های علمی