فراخوان مقاله اولین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و انجمن جامعه­ شناسی ایران اولین همایش ملی «اخلاق و جامعه­ی ایرانی» را در آبان ماه 1395 برگزار می­نمایند.

این همایش درصدد است ضمن فراهم نمودن فضایی برای جمع ­آوری دیدگاه‌های مختلف در تحلیل اجتماعیِ وضعیت اخلاق در جامعه‌ی ایران به اهداف زیر دست­یابد:

  1. تلاش در جهت شکل دادن به حوزه‌ی مستقل جامعه‌شناسی اخلاق
  2. فراهم آوردن بستری برای برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران مطالعات اجتماعی اخلاق، آگاه شدن آن‌ها از کارهای یکدیگر و ترویج گفتگوهای انتقادی میان آن‌ها
  3. به پرسش کشیدن ادعای بحران اخلاق در جامعه‌ی ایران و تلاش برای بازاندیشی درباره‌ی چیستی و چرایی این بحران

آخرین مهلت ارسال چکیده هزار کلمه­ای به دبیرخانه همایش انتهای اردیبهشت 1395 است. جزییات بیشتر را در سایت همایش به آدرس morality.icas.ir ببینید.

حامیان همایش: انجمن انسان­شناسی ایران، دانشگاه یزد، دانشگاه خوارزمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک