اطلاعات تماس

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن انسان شناسی ایران

صندوق پستی:181-14115

تلفن تماس: 61117871-88333778

دورنگار: 88333778

پست الکترونیک:asi.org@gmail.com