معرفی انجمن

انجمن انسان شناسی ایران، تا کنون تنها انجمن علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در زمینه انسان شناسی است. این انجمن در سال 1380 توسط هیأت مؤسس مشتمل بر آقایان دکتر جلال الدین رفیع فر، دکتر ناصر فکوهی، محسن ثلاثی، دکتر محمد علی یوسفی زاده، دکتر یحیی مدرسی طهرانی و دکتر علی اصغر بلوکباشی، تأسیس شد.

انجمن انسان شناسی ایران تلاش دارد که عرصه ای برای حضور، تبادل نظر و همکاری تمامی علاقمندان و مشتغلین به انسان شناسی و رشته های نزدیک مهیا کند. تعریف انجمن از انسان شناسی بر اساس تعریف چهارمیدانه و شامل زیرشاخه های انسان شناسی اجتماعی-فرهنگی، انسان شناسی زیستی، انسان شناسی باستان شناختی، و انسان شناسی زبان شناختی است. برنامه ها و همکاری های علمی انجمن به هدف ترویج و ارتقای کیفی این رشته و برآورد نیازهای جامعه علمی، از جمله نیازهای آموزشی و مهارتی، و همین طور بر اساس مسائل کشور و با نئجه به نیاز مخاطب عام صورت می گیرند. ارتقای کمی و کیفی مباحث انسان شناختی و نیز برقراری ارتباطات و همکاری های ملی و بین المللی از دیگر استراتژی های انجمن انسان شناسی ایران است. از طرف دیگر علایق و منافع صنفی و رشته ای دیگر مبنای فعالیت های انجمن است.

این انجمن غیر انتفاعی و متکی به حق عضویت اعضاء، حمایت های مالی افراد و نهادها و نیز درآمدهای ناشی از برگزاری کارگاه های آموزشی است. فعالیت اعضاء، از جمله اعضای هیأت مدیره، کاملاً داوطلبانه و افتخاری بوده و فاقد حق و حقوق مادی است.

برای آگاهی از اهداف و وظایف انجمن به بخش اساسنامه مراجعه کنید.

اعضای هیأت های مدیره انجمن

تا کنون انجمن انسان شناسی ایران توسط 6 هیأت مدیره که توسط اعضاء انتخاب شده اند، هدایت شده است. اعضای این هیأت های مدیره و دروه تصدی ایشان به قرار زیر است:

 

        دوره

سمت

۱۳۸۰-۸۳ ۱۳۸۳-۸۶ ۱۳۸۶-۸۹ ۱۳۸۹-۹۲ ۱۳۹۲-۹۵ ۱۳۹۶-۹۹ ۱۳۹۹۰۲
رئیس جلال الدین رفیع فر ناصر فکوهی مهدی طالب جلال الدین رفیع فر جلال الدین رفیع فر مهرداد عربستانی جلال الدین رفیع فر
نایب رئیس ناصر فکوهی جلال الدین رفیع فر ایرج تنهاتن ناصری شهرام پرستش مهرداد عربستانی حسین میرزائی لیلا اردبیلی
نایب رئیس دوم یحیی مدرسی طهرانی
خزانه دار محسن ثلاثی مهرداد عربستانی احمد فیروزآبادی راضیه خزاعی علی آخرتی توکتم افتخاری معصومی محمد مهدی نجفی خواه
دبیر/عضو علی بلوکباشی یحیی مدرسی طهرانی فریده مجیدی محمدرضا میری ابوعلی ودادهیر زهره انواری سید قاسم حسنی
عضو یحیی مدرسی طهرانی محمد عارف حسین آقاجانی حسین آقاجانی نهال نفیسی حامد وحدتی نسب

 

نشریات

مجله علمی پژوهشی  نامه انسان نشاسی (انسان شناسی) از سال 1381 تأسیس شده و به عنوان یکی از مهم ترین مجلات علمی-پژوهشی تخصصی انسان شناسی مشغول به فعالیت بوده است. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه مجله در وبسایت انجمن مراجعه کنید).

علاوه بر آن، انجمن انسان شناسی ایران در مشارکت با نهادها و مؤسسات دیگر اقدام به انتشار ویژه نامه ها و نیز کتاب هایی در زمینه تخصصی انجمن و در حوزه علایق مشترک کرده است.