کنفرانس بین المللی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران و مدرسه مطالعات پیشرفته اجتماعی (EHESS)(پاریس-فرانسه)

“بازآفرینی میراث فرهنگی” (Reinventing Cultural Heritage)

۱۹-۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹

با همکاری انجمن انسان شناسی ایران، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (وزارت میراث فرهنگی و گردشگری)، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت شناسی.

 

برگزاری آنلاین: https://webinaire.ehess.fr/b/gau-67z-y2e

برای اطلاعات بیشتر و زمان بندی مراجعه کنید به:

https://social.ut.ac.ir/en/international-conference-reinventing-cultural-heritage

 

Broshure