نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن انسان شناسی ایران

صندوق پستی:۱۸۱-۱۴۱۱۵

تلفن تماس: ۶۱۱۱۷۸۷۱-۸۸۳۳۳۷۷۸

دورنگار: ۸۸۳۳۳۷۷۸

پست الکترونیک:asi.org@gmail.com